Malmö högskola

Inte från Malmö högskola?

Nyheter

Prenumerera på den här bloggen Arkiv

Accessproblem löst

It´s learning har gjort en uppdatering som löser problemet att inte kunna ladda upp eller ladda ned dokument i funktionen Uppgifter med vissa webbläsare. Skulle du fortfarande ha problem med detta så anmäl det till IT-supporten.

Access problem solved


It´s learning has uppdated the function Assignment which has solved the problem not to be able to upload or download documents in certain web browsers. If you still have problem to do so, please contact the IT-support.

2015-02-16 12:29

Accessproblem till dokument?

I funktionen Uppgift (förinlämningar) har det visat sig att efter senaste uppdateringen går det inte att ladda ned (eller upp) filer. Det gäller om man använder Internet Explorer 9 eller 10. Man får besked om att man saknar behörighet. Använder man version 11 eller andra webbläsare fungerar det. It´s learning arbetar för fullt för att lösa problemet.

Problem to access documents?


In Assignment you may have problem with downloading (or uploading) files. You get a message access denied. The problem occures if you use Internet Explorer 9 or 10. Version 11 or other web browsers is ok to use.

2015-01-12 14:47

It´s learning har uppdaterats

Den 21 december gjordes in uppdatering av It´s learning. Som med alla uppdateringar finns det alltid en risk att något inte fungerar som det ska. Anmäl det i så fall till högskolans IT-support. Information om uppdateringen hittar du här: http://www.itslearning.se/programvaruuppdatering-december-2014

It´s learning is updated


The 21st December It´s learning was updated. As with all updates there is always a risk something doesn't work as it should. If  you find something report to the IT-support of Malmö University. You find information on the update here: http://www.itslearning.eu/software-update-december-2014

2014-12-22 13:55

Problem med ändrade uppgifter

I förra veckan ändrades namnen felaktigt på många kurser. Det gäller automatiskt skapade kurser där man sedan manuellt ändrat namnet på. Detta ändrades tillbaka till det automatiska namnet. Vidare har behörigheterna ändrats för många. Administratörer har blivit Lärare och Lärare har blivit Studenter. Vi håller på att utreda vad som gått fel. Tyvärr är enda sättet att återställa felen manuellt. Det får göras på varje enskild kursplats och görs naturligtvis bäst av administratör/lärare på kursen som har rätt information om hur det ska vara. Vi försöker febrilt ta reda på vad som inträffat.

Problem with changed information


Last week the names of may course sites where changed wrongly. The courses affected are those automatically created where the name has been changed manually. These names have been changed back to the automaically created name. In addition the access profile has been changed for many people on the course sites. Administrators have been changed to Teachers and Teachers to Students. Unfortunately the only way to restore the information is to do it manually att each course site and is best done by administrator/teacher at the course who has theright information. We try eagerly to find out what has happened.

Björn

2014-09-01 12:27

Välj språk
Svenska