Malmö universitet

Inte från Malmö universitet?

Information

Prenumerera på den här bloggen

Behöver du hjälp?

Gå först till resurssidan om du behöver hjälp. Får du inte svar på dina frågor där kan du kontakta IT-support.
Gå till resurssidan för  studenter respektive personal . Du kan också gå direkt till instruktionsfilmer för studenter respektive personal.

Forgotten password? / Glömt  lösenord?

If you have forgotten your password or want to change it, please, go to this link.
Har du glömt ditt lösenord eller vill ändra det, gå till den här länken.

2018-01-17 14:04

Välj språk
Svenska