Malmö högskola

Inte från Malmö högskola?

Nyheter

Prenumerera på den här bloggen

Hjälp med itslearning

Itslearning har genomgått en större uppdatering i sommar där bl a meddelandefunktionen är ny. En viktig förändring där är att meddelanden inte längre kan vidarebefordras till e-posten. På resurssidorna nedan kan du läsa om de viktigaste förändringarna.
Gå till resurssidan för  studenter respektive personal . Du kan också gå direkt till instruktionsfilmer för studenter respektive personal.

Forgotten password? / Glömt  lösenord?

If you have forgotten your password or want to change it, please, go to this link.
Har du glömt ditt lösenord eller vill ändra det, gå till den här länken.

2016-08-29 13:45

Välj språk
Svenska