Nyheter Prenumerera på den här bloggen

Arkiv

Test 1.0 försvinner

I december i år görs en ny uppdatering av It´s learning. Följande information riktar sig i första hand till lärare. De flesta som använder funktionen Test använder 2.0 som introducerades för några år sedan. Men Test 1.0 finns kvar och det kan tänkas någon av er har kvar tester gjorda i 1.0. Vill ni spara den så konvertera den till 2.0 annars går den förlorad när uppdateringen görs. Om du har använt Test 1.0 ser du ett par länkar "Ladda ned som IMS" och "Exportera till Test 2.0". Här är en istruktionsvideo

In December It´s learning will be updated. The following information is in first hand ment for theachers. Most of you use the function Test 2.0 which was introduced a few years ago. Some of you may still have tests made in 1.0. If you want to save it you have to convert it to 2.0. Test 1.0 will disappear when the system is updated. If you have used 1.0 you see a couple of links 'Download as IMS' and 'Export to Test 2.0'. Here is an instructional video.

Björn Lundgren

Problem i Internet Explorer

Det visar sig att det nya responsiva gränssnittet i It´s learning kan få problem i Internet Explorer, fr a version 9. Skärmen flimrar och verkar leva sitt eget liv i vissa upplösningar,  tex 1024x768, som tyvärr är den upplösning som gäller för de flesta projektorerna på högskolan. Den akuta lösningen tills problemet är löst är att använda andra webbläsare som t ex Firefox eller Chrome.

The new responsive interface of It´s learning might cause a problem in Internet Explorer, especially in version 9. The screen starts flickering and seems to live its own life at specific resolutions, ie 1024x768, which unfortunately is the one used for most of our lcd-projectors. The short term solution until the problem is solved is to use another web browser, ie Firefox or Chrome.

Björn Lundgren

It´s learning uppdaterat

De 30 september uppdaterades It´s learning. Förutom att man fixat buggar har en del ändringar gjorts. T ex har en del länkar i svarta fältet uppe till höger placerats i pop down-menyer. Det mest påtagliga förbättringen är att layouten anpassar sig efter din skärm. Det gör It´s learning lättare att använda i plattor och smartphones. Länk till mer information om uppdateringen finns på inloggningssidan längst ned till vänster.

The 30th September It´s learning was updated. In addition to bug fixes a few changes are made. Some of the links in the black field up to the right are placed in pop down menus. The most obvious imporvement is the rsponsive layout. This makes It´s learning easier to use in tablets and smartphones. On the log-in page, down to the left there is a link to more information about the update.

Björn Lundgren

Underhållsarbete

Sovmorgon 5 september! :) På torsdag mellan 05:30 och 06:00 kan du inte logga in på It´s learning eftersom man genomför underhållsarbete då.

Stay in bed 5th September! :) On Thursday between 05:30 and 06:00 you cannot log in to It´s learning because of maintenance work.

Björn Lundgren